Romkonfigurasjoner

Amfi eller flatt gulv, flat eller opphøyd scene, her er det muligheter.

Amfiet tar 369 personer
Parkett tar inntil 100 personer (tar opp fremre del av scenen)
Kombinert med amfi og parkett er maks kapasitet 469

Scenen kan deles i fremre og bakre del, og PA kan flyttes hvis du trenger mindre plass på scenen. Da kan du få inn opp til 100 løse stoler på gulvet, altså totalt 469 seter.

Ved full scene er scenen 16 m x 8 m (evt. 9 ved å sette opp en plattingrekke bakerst). Sittekapasitet er da 369 som altså er amfiet. Ved halv scene er scenen 16 m x 4 m (evt. 5 ved å sette opp en plattingrekke bakerst). Da er sittekapasiteten 469 og 100 stoler er parkett på den delen av scenen som ikke benyttes. Ved parkettløsning er scenen hevet 80 cm.

På flatt gulv er det plass til 850 personer + 74 personer sittende på galleri. I salkartet er sonen tydelig delt opp. På galleri kjøper du en nummerert plass, mens det i salen er unummerert. 

Vi har også store runde bord for middagsoppsetning, og konferansebord som vi kan sette opp som pulter eller langbord. 

Scenen kan brukes flat, eller den kan heises opp til 80cm. Bakre og fremre del kan heises separat og man kan bygge ut 1m med plattinger bak scenen hvis det skulle være nødvendig.

Vi har barrikader som kan brukes både foran scenen, og rundt mikseposisjon på flatt gulv.